O centru

Centar za rehabilitaciju Down syndrom centar Pula je nevladina i neprofitna ustanova socijalne skrbi osnovana 2005.godine. Prva smo i jedina ustanova te vrste u Hrvatskoj a do kraja 2015.god. je u naše habilitacijske i rehabilitacijske aktivnosti bilo uključeno više od 360 obitelji iz cijele Hrvatske te preko 50 obitelji iz susjednih država, te se taj broj konstantno povećava.  Smješteni smo u neposrednoj blizini samog centra Grada Pule.

Ponosni smo da pružamo usluge svim kronološkim dobima, od ranog djetinjstva (bebe) pa do odrasle dobi, a koje aktivnosti i tretmane obavljamo na načelima multidisciplinarnog pristupa i individualnog rada sa korisnikom, te uz aktivno uključenje roditelja u sam proces rehabilitacije. Posebno vodimo računa o dobrobiti, funkcionalnosti i zdravlju, kako djeteta, tako i roditelja, braće i sestara.

Naš rehabilitacijski proces okrenut je jačanju svih mogućnosti djeteta te socijalizaciji korisnika i njegovoj integraciji u život u lokalnoj zajednici u najvećoj mogućoj mjeri, od uključenja u jaslički i vrtićki sustav do uključenja u redovne škole. Provodimo i  potpomognuti razvoja dijela radnih vještina – PAPO metoda u suradnji sa Srednjom školom Eugen Kumičić Rovinj, McDonald’s Hrvatska, caffe bar Uliks te mnogi drugi iz cijele Hrvatske.

Surađujemo sa cijelim nizom vrtića, te osnovnih i srednjih škola od koji ističemo samo neke: OŠ Josip Juraj Strossmayer iz Đurđenovca, SC Izidor Kršnjavi iz Našica, vrtić Ivana Brlić Mažuranić iz Slavonskog Broda, OŠ Monte Zaro iz Pule. Prijateljske i partnerske odnose njegujemo sa mnogobrojnim udrugama iz cijele Hrvatske, kao i EU. Surađivali smo i sa Sveučilištem Juraj Dobrila u Puli, Katedra za razvojnu psihologiju, Medicinskim fakultetom u Rijeci, KBC Zagreb, Katedrom za logopediju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, Medicinskim fakultetom u  Splitu – ambulanta za Syndrom Down, zakladom Jereome Lejeune iz Francuske, srednjom školom MFR du Seyssel iz Francuske, zajednicom Katoličkih izviđača Belgije.

Centar je član EDSA ( Europska down syndrom asocijacija) i DSI ( Down syndrom International) a naša ravnateljica Branka Butorac, i sama majka djevojke Lee sa Down syndromom, je 2011.god. dobila nagradu World Down syndrome Day Award koju dodjeljuje DSI  za izvanredna dostignuća u jačanju i obogaćivanju života osoba s Down syndromom. Centar je, skupa za EDSA-om, 2007.god. organizirao prvi međunarodni kongres o Down sindromu u Republici Hrvatskoj „Osobe sa Down sindromom: prijateljski u Puli“. Sudjelovali smo i radu mnogobrojnih radnih skupina, kao što je povjerenstvo za izradu Zakona o nacionalnom registru osoba sa invaliditetom, te u izradi Europske deklaracije o djeci sa intelektualnim poteškoćama i njihovim obiteljima: bolje zdravlje za bolji život, Bukurešt 2010.god, te mnogim drugima.

Da je naša metodologija rada ispravna potvrđuje i činjenica da nas je Svjetska zdravstvena organizacija, WHO SEEHN, proglasila modelom i mjestom dobre prakse koji je u skladu sa potrebama i pravima djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji, a prema standardima međunarodnih dokumenata o pravima osoba sa invaliditetom